Zabudované díly podléhající opotřebení, které mají jinou než 2-letou záruku, jsou specifikované v prospektech nebo návodech k použití.

Díly podléhající opotřebení, u kterých není zvlášť uvedena záruční lhůta, jsou vyloučeny ze standardní 2-leté záruky. Za díly podléhající opotřebení jsou všeobecně považovány ty, u kterých dochází běžným použitím k opotřebování. V záručních podmínkách jsou tyto díly vyjmenovány pouze obecně.

Prakticky budou díly podléhající opotřebení, u kterých nebude zvlášť uvedena záruční lhůta, považovány za díly v záruce po určitou dobu (protože jejich typická životnost je delší na základě praktických zkušeností), pokud nebudou zjištěny žádné známky nevhodného použití.

039X XXXX Plynové senzory
0430 XXXX Termočlánky 12
0239 0032 Speciální pumpa 350 S-XL 24
0390 0012 Speciální pumpa 350 S-XL 24
0650 30XX Sondy pro měření vodivosti 12
0515 XXXX        Akumulátory 12
0202 XXXX Tiskové hlavy 6
0239 XXXX Pumpy 6
0239 XXXX Pumpy v LL přístrojích 48
0238 XXXX Elektrické motory 6
0204 XXXX Magnetické ventily 6
0204 XXXX Magnetické ventily v LL přístrojích 48
0650 XXXX        pH sondy 6
Žárovky 6
Těsnění 6

Spotřební zboží je všeobecně vyloučeno ze záruky.

Baterie 0
Termopapír 0
0554 23XX Testo pH-buffery a roztoky 0
0554 265X Referenční olej 0

Veškeré servisní práce, které jsou běžně vyžadovány i v případech normálního užívání, nejsou součástí záruky. Prakticky budou v prvních měsících prováděny servisní práce zdarma, z dobré vůle.