Osvědčení o úspěšném absolvování mezilaboratorního porovnání

V letošním roce naše laboratoř absolvovala dvoustranné mezilaboratorní porovnání pro Dotykový elektronický teploměr a Elektronický vlhkoměr s výsledkem vyhověl.

Díly se zkrácenou zárukou

Zabudované díly podléhající opotřebení, které mají jinou než 2-letou záruku, jsou specifikované v prospektech nebo návodech k použití.

Díly podléhající opotřebení, u kterých není zvlášť uvedena záruční lhůta, jsou vyloučeny ze standardní 2-leté záruky. Za díly podléhající opotřebení jsou všeobecně považovány ty, u kterých dochází běžným použitím k opotřebování. V záručních podmínkách jsou tyto díly vyjmenovány pouze obecně.

Pasáž z obchodního zákoníku 5131991 Sb. o vztahu prodávajícího a kupujícího na IČO při reklamaci

§ 420

(1) Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje smlouva, a musí je zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem stanoveným ve smlouvě.

(2) Neurčuje-li smlouva jakost nebo provedení zboží, je prodávající povinen dodat zboží ..

Jak správně pečovat o pH metr

pH metry jsou velice citlivá zařízení a je nutné s nimi správně zacházet, jinak může velmi snadno dojít k jejich poškození. Pořídit si kvalitní přístroj na měření pH není levná záležitost. Nikdo z nás by určitě nechtěl, aby po pár měření pH metr přestal fungovat, nebo udával nepřesné hodnoty, což by kytičky mohlo značně poškodit. V tomto článku uvedu principy, jak s pH metry správně zacházet, v případě nepřesného měření návod, jak přístroj znovu nakalibrovat.

Rozdíly mezi akreditovaným (DakkS) a ISO certifikátem a výstupním protokolem

Zákazníci mají různé požadavky na kalibrace a kontroly jejich přístrojů. Testo DE nabízí tři varianty využívané v závislosti na způsobu a prostředí použití, na požadované přesnosti, na měřicím úkolu a na obecném přístupu zákazníka. Tyto varianty zajišťují vhodné řešení pro zákazníky a jejich potřeby měření.