Rozdíly mezi akreditovaným (DakkS) a ISO certifikátem a Kalibrier protokoll (protokol o výstupní kontrole)

Zákazníci mají různé požadavky na kalibrace a kontroly jejich přístrojů. Testo DE nabízí tři varianty využívané v závislosti na způsobu a prostředí použití, na požadované přesnosti, na měřicím úkolu a na obecném přístupu zákazníka. Tyto varianty zajišťují vhodné řešení pro zákazníky a jejich potřeby měření.

„Kalibrier protokoll“ / „Ceritficate of conformity“ („Protokol o výstupní kontrole“) je obvykle dodáván s novým přístrojem Testo AG. Tento protokol, i když obsahuje informace o naměřených hodnotách, návaznost na (mezi)národní etalony není jasně a konkrétně uvedena, nemusí být vždy považován za skutečný kalibrační list (kalibrační certifikát). „Protokol“ je dokladem, že zařízení v místě a době výroby vyhovělo specifikacím (je to doklad výstupní kontroly z výroby) Tento protokol je obvykle dostačující, pokud uživatel používá přístroj v neregulované oblasti, nebo měření není v rozporu s požadavky kvality.

Pokud však uživatel pracuje ve shodě s některými předpisy, jako je např. ISO 9001 nebo příručky GMP, není „Kalibrier protokoll“ („Protokol o výstupní kontrole“) vyhovující a je nutné zajištění ISO, nebo akreditované kalibrace (v Německu označované jako DakkS). Pokud je zákazník kontrolován (auditován) externími organizacemi (úřady), měl by zvážit nákup nového přístroje spolu s akreditovanou, nebo ISO kalibrací, a pro všechny používané přístroje dále zajistit pravidelné kalibrace (např. jednou ročně). Rozhodnutí o vhodnosti ISO, nebo akreditované kalibrace obvykle závisí na interním procesu uživatele, který by měl zvážit všechny souvislosti a rizika.

Akreditovanou kalibraci by měli zvolit ti uživatelé, kteří chtějí provést kalibraci přístroje jako vlastní etalon, přístroj který používají ke kalibracím dalších přístrojů (výkon interní kalibrace).

Konkrétní rozdíly mezi jednotlivými variantami jsou uvedeny níže:

 

Vlastnost

Funkce

Akreditovaný (DakkS) Kalibrační list

ISO

Kalibrační list

Kalibrier protokoll

Protokol o výstupní kontrole

Uvedení informací o měřicím systému Zařízení

Sonda

Typ

Výrobní (sériové) číslo

Inventární číslo

Číslo (počet) zařízení

Číslo zákazníka

Číslo objednávky

Zařízení

Sonda

Typ

Výrobní (sériové) číslo

Inventární číslo

Číslo (počet) zařízení

Číslo zákazníka

Číslo objednávky

Zařízení

Typ

Výrobní (sériové) číslo

(Materiálové číslo)

Datum kalibrace

Doporučené datum rekalibrace

Datum vytvoření dokumentu

Uvedeno

Na žádost

Jednoznačně uvedeno

Uvedeno

Uvedeno

Neevidováno

Uvedeno

Neuvedeno

Neevidováno

Identifikace provádějící osoby Jméno a podpis odpovědné osoby Jméno a podpis odpovědné osoby Neobsahuje jméno osoby, identifikace pouze kódem
Identifikace vedoucího, který odpovídá za správnost uvedených informací Jméno a podpis vedoucího laboratoře Jméno a podpis vedoucího laboratoře Neuvedeno
Kalibrační postup Podrobný popis s odkazem na příslušné DakkS / DKD pokyny Podrobný popis Popis není konkrétní, pouze prohlášení, že test je vyhodnocen „Ok“
Stav měřidla Sledováno v definovaném rozmezí, včetně statistického vyhodnocování.

Uvedeno podrobně

Sledovány aktuální hodnoty.

Stručný popis stavu měřidla

Sledovány aktuální hodnoty.

Neuvedeno

Okolní podmínky Srozumitelný údaj Srozumitelný údaj Neuvedeno
Naměřené hodnoty Uvedeno s podrobnostmi o rozšířené nejistotě měření podle GUM (obvykle lepší než ISO) Uvedeno s podrobnostmi o rozšířené nejistotě měření podle GUM Uvedeno bez podrobností o rozšířené nejistotě měření
Povolená odchylka Uvedeno (na vyžádání) Uvedeno Neuvedeno
Prohlášení o shodě V souladu s 

DakkS DKD-5

V souladu s

ISO 14253-1

Žádné prohlášení
Informace o možné opravě / seřízení Kalibrací před a po s vystavením certifikátů Kalibrací před a po s vystavením certifikátů Žádné prohlášení
Kalibrace celého měřicího řetězce ANO ANO Částečně. V závislosti na zařízení – naměřené hodnoty s a bez senzoru (snímače)
Návaznost Srozumitelně / jasně uvedena Srozumitelně / jasně uvedena Neuvedena