Servisní a kalibrační laboratoř testo s.r.o.

Stoprocentně kvalitní dceřinná firma Testo AG, světového špičkového výrobce měřících přístrojů, má tedy více než 50 let zkušeností v oblasti měřící techniky. Z této expertízy mají užitek četní zákazníci, mimo jiné v oblastech automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky, zásobování energiemi, biotechniky nebo strojírenství.

Činnost Kalibrační laboratoře je certifikována ve shodě s ISO 9001:2001, a akreditována ve shodě s ISO 17025:2005

  • Kalibrace jsou prováděny ve vlastních prostorech kalibrační laboratoře Testo, s.r.o. Praha
  • Kalibrace jsou prováděny na nejmodernějších zařízeních od předních světových výrobců
  • Pracovníci kalibrační laboratoře jsou pravidelně školeni, jejich vědomosti jsou prokazovány certifikacemi
  • Naše pracovní postupy a vybavení vyhovují požadavkům norem ISO a v tomto ohledu jsou certifikovány nebo  akreditovány. Základem je kvalitní zařízení a přesné etalony. Výsledkem je provedený kvalitní servis, ISO nebo Akreditovaná kalibrace.

Činnost Autorizovaného servisu je certifikována ve shodě s ISO 9001:2001

  • Společnost Testo s.r.o zajišťuje dlouhodobě servis všech přístrojů výrobce Testo AG prodávaných na českém trhu.
  • Zároveň je zajištěna dostupnost náhradních dílů po dobu deseti let od uvedení přístroje na trh.
  • Opravy a servis přístrojů se provádí v autorizovaném servisu Testo, s.r.o. Praha.
  • Opravy a servis jsou prováděny na nejmodernějších zařízeních.
  • Pracovníci servisu jsou pravidelně školeni výrobcem přístrojů Testo AG