Kalibrace pH, uS, dB, …

Pro analytické obory nabízíme kalibrace (srovnání s referenčním materiálem) měřidel pH, vodivosti, hluku, 02, CO, CO2, NO, SO4. Stejně jako kalibraci měřidel kvality fritovacích olejů.

Kalibrace jsme schopni provést v základních bodech 4 a 7 a 10 pH, 1413 uS, 94 a 104 dB (při 1kHz), 0 a 5 a 21 %volO2, 0 a 200 a 1000 ppmCO, 0 a 400 ppm NO, 0 a 500 SO4, nebo zprostředkovat externě. Na Vás je jen zvolit vhodné kalibrační body ve Vámi měřeném rozsahu.

Před objednávkou kalibrace elektronického přístroje je dobré tuto s námi konzultovat a předem dohodnout vzájemný postup.

Naše vybavení a pracovní postupy vyhovují požadavkům norem ISO a v tomto ohledu jsou certifikovány. Základem je kvalitní zařízení a přesné etalony. Výsledkem je provedená ISO kalibrace.