Kalibrace vlhkosti (%RH)

Pro zlepšení kvality kalibrací jsme pořídili vysoce přesnou klimatizační komoru a jako etalon rosnobodový vlhkoměr MB473-RP2 a během roku 2020 hodláme snížit CMC na minimum.

Kalibrace jsme schopni provést v rozsahu od 5 %RH do 95 %RH, při referenční teplotě od 5 do 50 °C (standardně 25 °C ). Na Vás je jen zvolit vhodné kalibrační body ve vámi měřeném rozsahu.

Elektronické vlhkoměry kalibrujeme v přesné klimatizované komoře.

Jsme schopni provést kalibraci vlhkoměrů s integrovaným i kabelovým čidlem, nebo dataloggeru.

Naše vybavení a pracovní postupy vyhovují požadavkům norem ISO a v tomto ohledu jsou certifikovány nebo akreditovány. Základem je kvalitní zařízení a přesné etalony. Výsledkem je provedená ISO nebo Akreditovaná kalibrace s nejistotou měření od 1,7 %RH.