Kalibrace proudění (m/s)

Kalibrace jsme schopni provést v rozsahu od 0,1 m/s do 40 m/s v naší kalibrační laboratoři, nebo zprostředkovat externě. Na Vás je jen zvolit vhodné kalibrační body ve Vámi měřeném rozsahu.
Důležitým základem pro kalibrace měřidel proudění je definovaný laminární proud vzduchu. Ve speciálním aerodynamickém tunelu provádíme kalibrace přímým srovnáním hodnoty měřidla s hodnotou přesného etalonu.

Jsme schopni provést kalibraci termických i vrtulkových měřidel proudění (anemometrů).

Naše vybavení a pracovní postupy vyhovují požadavkům norem ISO a v tomto ohledu jsou certifikovány nebo akreditovány. Základem je kvalitní zařízení a přesné etalony.

Sluší se zde uvést, že naše laboratoř patří mezi velmi malý počet laboratoří provádějících kalibrace anemometrů v České republice.