Kalibrace teploty

Kalibrace jsme schopni provést v rozsahu od -90 °C do +600 °C v naší kalibrační laboratoři, nebo zprostředkovat externě. Na Vás je jen zvolit vhodné kalibrační body ve vámi měřeném rozsahu.

Kalibrace vlhkosti

V naší kalibrační laboratoři jsme schopni provést kalibrace v rozsahu od 5 %RH do 95 %RH, při referenční teplotě od 5 °C do 50 °C. Na Vás je jen zvolit vhodné kalibrační body ve vámi měřeném rozsahu.

Kalibrace proudění

Kalibrace jsme schopni provést v rozsahu od 0,1 do 40 m/s v naší kalibrační laboratoři, nebo zprostředkovat externě. Na Vás je jen zvolit vhodné kalibrační body ve Vámi měřeném rozsahu.

Kalibrace analyzátorů spalin

Provádíme pravidelné kalibrace a servisní prohlídky analyzátorů spalin výrobce Testo AG dle požadavků Ministerstva životního prostředí – České inspekce životního prostředí.

Kalibrace ostatních veličin

Pro analytické obory nabízíme kalibrace (srovnání s referenčním materiálem) měřidel pH, vodivosti, hluku, 02, CO, CO2, NO, SO4. Stejně jako kalibraci měřidel kvality fritovacích olejů.