Koupí přístroje nic nekončí, jsme tu stále pro Vás.

Při poruše, nebo problému s přístrojem, tento zašlete spolu s Vaším kontaktem (adresa, IČO, telefon, e-mail,…) a krátkým popisem chyby, nebo Vašeho požadavku, k nám na naši adresu.
Měřidla předávejte čistá a vhodně zabalená pro přepravu.

  • Společnost Testo s.r.o zajišťuje dlouhodobě servis všech přístrojů výrobce Testo AG prodávaných na českém trhu
  • Zároveň je zajištěna dostupnost náhradních dílů po dobu deseti let od uvedení přístroje na trh
  • Opravy a servis přístrojů se provádí v autorizovaném servisu Testo, s.r.o., nebo jsou odesílána výrobci
  • Opravy a servis jsou prováděny na nejmodernějších zařízeních
  • Pracovníci servisu jsou pravidelně školeni výrobcem přístrojů Testo AG v Německu